شناسه : 1447654

دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال شهرستان یزد تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال شهرستان یزد به ریاست عزیزا...سیفی فرماندار تشکیل شد.

عزیزا...سیفی در این جلسه افزود: جلسات شورای هماهنگی ثبت احوال با هدف هماهنگی میان دستگاههایی است که ارتباط مستقیم با وقایع حیاتی ولادت،فوت ،ازدواج و طلاق برگزار می شود.

فرماندار با اشاره به اینکه ارائه آمار به موقع و صحیح از سوی ثبت احوال می تواند نقش بسزایی در تصمیم گیری ها داشته باشد اظهار داشت: جمع آوری وثبت به موقع اطلاعات جمعیتی صحیح و به هنگام توسط اعضاء این شورا می تواند یک منبع اطلاعات جمعیتی دقیق و مستند با داشتن جزئیات کامل در اختیار مدیران برای برنامه ریزیهای خرد و کلان کشور قرار دهد.

وی در پایان با تأکید به اینکه ثبت احوال نقش منحصر به فرد و ممتازی را در زندگی امروز ایفا می کند خاطرنشان کرد: امروز علاوه بر افراد جامعه دستگاهها نیز نیازمند خدمات هویتی وآمار به روز ثبت احوال هستند.

آدرس کوتاه :