شناسه : 695717

دومين جلسه توسعه بخش كشاورزي شهرستان يزد به رياست فرماندار تشكيل شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، دومين جلسه توسعه بخش كشاورزي شهرستان يزد به رياست فرماندار و با حضور اعضاء در محل فرمانداري تشكيل شد.

عزيزا... سيفي در اين جلسه با بيان اينكه طرح توسعه بخش كشاورزي نقش بسزايي در ايجاد اشتغال دارد گفت: طرح توسعه بخش كشاورزي به مانند از طرح مسكن مهر طرح جامع و كاملي است كه يكي ديگر از خدمات دولت خدمتگزار مي باشد كه يكي از مهمترين مزاياي اجراي اين طرح ايجاد اشتغال براي افراد روستايي و جوانان جوياي كار در بخش كشاورزي و دامپروي مي باشد.

فرماندار با اشاره به نامگذاري سال 91 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال "توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني" خاطر نشان كرد ضروريست به منظور هر چه بهتر پياده نمودن اين شعار در شهرستان يزد بخصوص در حوزه مربوط به توسعه بخش کشاورزي با تاکيد برحمايت از کار و سرمايه ايراني گامهاي مؤثري در راستاي افزايش توليدات کشاورزي برداشته شود.

وي با اعلام اينكه  میزان تولید و متنوع بودن محصولات بخش کشاورزی شهرستان يزد قابل توجه است تصريح كرد خوشبختانه با تلاش ها و پیگیریهای صورت گرفته بستر فعالیت در این عرصه فراهم گردیده و باید برای دست یابی به تولید ملی حرکت جمعی و با انسجام صورت پذيرد.

سيفي با تأكيد به استقرار نظام بهره برداري و آموزش كه به عنوان مهمترين ركن طرح توسعه بخش كشاورزي است افزود: همه دستگاههاي ذيربط بايد با برنامه ريزي مناسب و دقيق و با آموزش افراد بهره وري را در توليد محصولات كشاورزي ارتقا دهند.

در اين جلسه پرداخت تسهيلات به 6 طرح كشاورزي به تصويب اعضاء رسيد.

آدرس کوتاه :