شناسه : 58592985
فرماندار يزد:

دولت تدبير و اميد به مقوله فرهنگ توجه ويژه اي دارد


فرماندار يزد در اولين جلسه شوراي توسعه فرهنگي شهرستان يزد گفت: دولت تدبير و اميد به مقوله فرهنگ، پاسداشت و نگاهداشت آن توجه ويژه اي دارد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، اولين جلسه شوراي توسعه فرهنگي شهرستان به رياست فرماندار يزد برگزار شد.

" محمود شاكري شمسي " در ابتداي اين جلسه با اشاره به ابلاغ بخشنامه در خصوص تشكيل شوراي توسعه فرهنگي در شهرستان هاي استان اظهار داشت: موضوع فرهنگ از پيچدگي خاصي برخوردار بوده و بسيار گسترده و تأثيرگذار است.

فرماندار يزد با بيان اينكه رهبر معظم انقلاب بارها به امر فرهنگ به عنوان يكي از اركان اساسي جامعه تأكيد داشته اند افزود: نظام جمهوري اسلامي ايران يك نظام فرهنگي بوده و انقلاب اسلامي ايران نيز بر پايه حاكميت ارزش هاي فرهنگي شكل گرفته است.

وي در ادامه خواستار توجه جدي مديران دستگاه هاي اجرايي مرتبط با موضوع فرهنگ شد و گفت: دولت تدبير و اميد به مقوله فرهنگ، پاسداشت و نگاهداشت آن توجه ويژه و خاصي دارد.

عالي ترين مقام اجرايي شهرستان يزد در بخشي ديگر از سخنان خود بر توجه به فرهنگ غني معنوي مردم استان و شهرستان يزد تأكيد كرد و خاطرنشان ساخت: در حال حاضر هر فرد يزدي با صفاتي نظير تدين، صداقت، سختكوشي و راستگو يي شناخته مي شود كه اين خود سرمايه اجتماعي ارزشمندي است كه از گذشتگان براي ما به ارث رسيده است.

" شاكري شمسي " افزود: نسل امروز به عنوان میراث دار و امانت دار فرهنگ غني يزدي بايد به گونه اي عمل كند که ضمن پاسداشت آن ، بستر توسعه و اشاعه آن را فراهم كند.

فرماندار يزد در پايان خواستار معرفي افرادي كه در زمينه فرهنگي صاحب نظرند از سوي اعضاء شد، تا با بهره مندي از نظرات و پيشنهادات آنان بتوان در راستاي تحقق اهداف تعيين شده در اين بخشنامه گام برداشت.


آدرس کوتاه :