شناسه : 57465749
فرماندار يزد:

دولت تدبير و اميد بر خردجمعي با بهره مندي از شوراهاي اسلامي تأكيد دارد


فرماندار يزد در جلسه شوراي اسلامي شهر زارچ گفت: استفاده از خرد جمعی با محوریت شوراهای اسلامی از رویکردهای اصلی دولت يازدهم است است که اين مهم به صورت ویژه در سطح استان و شهرستان يزد پیگیری می شود.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، فرماندار يزد به همراه معاون فني و امور عمراني و بخشدار زارچ در جلسه شوراي اسلامي شهر زارچ شركت نمود.

" محمود شاكري شمسي " در ابتداي اين جلسه با گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر و تبريك هفته دولت اظهار داشت: دولت تدبير و اميد در مدت فعاليت خود تاكنون توجه خاصي به شوراهاي اسلامي شهر و روستا داشته است.

فرماندار يزد افزود: استفاده از خرد جمعی با محوریت شوراهای اسلامی از رویکردهای اصلی دولت يازدهم است است که اين مهم به صورت ویژه در سطح استان و شهرستان يزد پیگیری می شود.

وي شوراها را بازوان توانمند مدیران اجرایی کشور دانست و گفت: شوراها می توانند در سطوح مختلف جامعه مانند رفع محرومیت، بهداشت، گردشگری، اقتصاد مقاومتی، محیط زیست و... فعالیت و به دستگاههای اجرايي دیگرکمک کنند.

فرماندار يزد در ادامه همچنين با گراميداشت ياد و خاطره مرحوم ذاكري عضو شوراي اسلامي شهر زارچ و شهرستان يزد افزود: مرحوم ذاكري يكي از اعضايي كه بود كه در راستاي تحقق منافع شهر زارچ و شهرستان يزد به صورت ويژه پيگير بود.

" شاكري شمسي " با بيان اينكه مردم قدردان خدمتگزاران خود در عرصه هاي مختلف هستند گفت: حضور باشكوه مردم در مراسم هاي تشييع و ختم آن مرحوم گواه اين مطلب است كه مردم خدمات ارائه شده از سوي نمايندگان خود را ملاحظه مي كنند.

وي در ادامه نيز با تبريك حضور خانم رضوان خوش اندام در شوراي اسلامي شهر زارچ تصريح كرد: اميدواريم با حضور ايشان زنان بخش زارچ در حوزه هاي مختلف بيش از پيش نقش آفرين باشند.

فرماندار يزد در بخشي ديگر از سخنان خود خطاب به اعضاي شوراي اسلامي شهر زارچ گفت: اعضاي شوراهاي اسلامي بايد كاملاً نسبت به آنچه كه قانون براي آنها مشخص نموده اشرافيت داشته باشند و از كارهايي كه در حيطه وظايف آن ها نيست، جدا خودداري نمايند.

عالي ترين مقام اجرايي شهرستان يزد جلسات شوراي اسلامي شهر را محلي براي بيان ايده ها و تضارب آرا دانست و تصريح كرد: در ارتباط با مسائل مختلف بايد از نظرات افراد متخصص و خرد جمعي استفاده شود تا در آينده بتوانيم بهروري بيشتري را در طرح ها و پروژه هاي مختلف داشته باشيم.

" شاكري شمسي " وجود نيروهاي توانمند و نخبه را به عنوان يك سرمايه اجتماعي با ارزش بر بخش زارچ بر شمرد و بر استفاده از نظرات اين افراد در راستاي رفع مسائل و مشكلات شهر زارچ تأكيد نمود.

فرماندار يزد با بيان اينكه همه مسئولين بايد به اصل تعامل و همكاري با ساير ادارات و نهادها اعتقاد داشته باشند افزود: مرتفع شدن مشکلات در شهر و همچنین خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به مردم در سایه همفکری و تعامل همه دستگاههای اجرایی امکان پذیر خواهد بود.

وي مشارکت مردم در پروژه ها و طرحهای مختلف را مهم و ضروری دانست و افزود: باید مردم را به لحاظ ذهنی و عملی برای پذیرش مسئولیت، انجام یک اقدام و نظارت بر امور آماده سازیم.

فرماندار يزد در پايان با انتقاد از اتلاف منابع، وقت و نيرو در برخي از طرح ها خاطرنشان ساخت: قطعاٌ با شناسایی و الویت بندی نیازها و مشکلات ، بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل های شهرها و تعامل و همراهی میان اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری می توان مسیر توسعه و پیشرفت شهرها را هموارتر ساخت.


آدرس کوتاه :