شناسه : 699934

دوره آزمون علمي مربيان طرح ملي انديشه مطهر در يزد برگزار شد .


دوره آزمون علمي مربيان طرح ملي انديشه مطهر در يزد برگزار شد . مشاور فرماندار يزد در امور بانوان در اين باره اظهار داشت : تعداد هشت نفر از بانوان استان يزد به دوره آموزشي انديشه مطهر در شيراز اعزام شدند و هم اكنون آزمون عملي پنج نفر از اين تعداد در شهرستان يزد از سوي فرمانداري در حال برگزاري است . رقيه كفيل الناس با اشاره به اين مطلب كه از بانوان علاقه مند به شركت در اين دوره ثبت نام شده است افزود : آزمون عملي مربيان طي 12 جلسه دو ساعته به مدت سه ماه در دو مرحله شهر يزد و حوزه علميه مكتب الزهراي يزد از منابع كتب شهيد مطهري برگزار مي شود . وي افزود : اين طرح در ابتدا در محل حوزه علميه خواهران الزهراي يزد با استقبال خواهران طلبه و عموم مردم آغاز شده است كه صبح سه شنبه ويژه عموم و عصر سه شنبه ويژه طلاب با حضور مربيان طرح خانم ها ياوري و حسين پور برگزار مي شود . وي تصريح كرد : عملكرد مربيان در اين آزمون عملي از سوي كارشناسان و افراد شركت كننده در طرح ارزيابي مي شود و آزمون نهايي انتخاب مربيان نيز پس از پايان اين دوره به صورت كشوري و كتبي برگزار خواهد شد .

دوره آزمون علمي مربيان طرح ملي انديشه مطهر در يزد برگزار شد .

مشاور فرماندار يزد در امور بانوان در اين باره اظهار داشت : تعداد هشت نفر از بانوان استان يزد به  دوره آموزشي انديشه مطهر در شيراز اعزام شدند و هم اكنون آزمون عملي پنج نفر از اين تعداد در شهرستان يزد از سوي فرمانداري در حال برگزاري است .

رقيه كفيل الناس با اشاره به اين مطلب كه از بانوان علاقه مند به شركت در اين دوره ثبت نام شده است افزود : آزمون عملي مربيان طي 12 جلسه دو ساعته به مدت سه ماه در دو مرحله شهر يزد و حوزه علميه مكتب الزهراي يزد از منابع كتب شهيد مطهري برگزار مي شود .

وي افزود : اين طرح در ابتدا در محل حوزه علميه خواهران الزهراي يزد با استقبال خواهران طلبه و عموم مردم آغاز شده است كه صبح سه شنبه ويژه عموم و عصر سه شنبه ويژه طلاب با حضور مربيان طرح خانم ها ياوري و حسين پور برگزار مي شود .  

وي تصريح كرد : عملكرد مربيان در اين آزمون عملي از سوي كارشناسان و افراد شركت كننده در طرح ارزيابي مي شود و آزمون نهايي انتخاب مربيان نيز پس از پايان اين دوره به صورت كشوري و كتبي برگزار خواهد شد .

 

آدرس کوتاه :