شناسه : 160133645

دوازدهمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان یزد برگزار شد


به ریاست محمد جواد آقایی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان یزد در سالن ولایت فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد؛ در این جلسه تصمیمات کمیته فنی ترافیک و نامه های وارده بررسی وآخرین گزارش آمار تصادفات ۹ ماه سال جاری در سطح شهرستان توسط پلیس راهور ارائه شد.


آدرس کوتاه :