شناسه : 13696866
قائم مقام مدیر اجرایی سرشماری عمومی کشاورزی شهرستان یزد:

دهیاران نقش بسزایی را در شناسایی و معرفی بهره بردان غیر ساکن به مأموران آمارگیر دارند


مدیرجهاد کشاورزی شهرستان از دهیاران خواست تا مأموران آمار گیر را در شناسایی و معرفی بهره برداران غیر ساکن یاری رسانند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، در جلسه ای با حضور قائم مقام مدیر اجرایی سرشماری عمومی کشاورزی شهرستان، بخشدار مرکزی، تعاون روستایی و منابع طبیعی شهرستان روند اجرایی سرشماری عمومی کشاورزی در روستاهای بخش مرکزی یزد بررسی شد.

محمد مهدی شطرنجی با بیان اینکه عملیات میدانی سرشماری عمومی کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان یزد پایان پذیرفته است افزود: در مدت باقی مانده به دنبال ثبت اطلاعات بهره برداران غیر ساکن در سامانه هستیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان یزد با اشاره به اینکه دهیاران نقش به سزایی را در شناسایی و معرفی بهره بردان غیر ساکن به مأموران آمارگیر دارند خاطر نشان کرد: معتمدان و شورای اسلامی روستاها می توانند با همراهی دهیاران، در انجام هر چه بهتر سرشماری عمومی کشاورزی ما را یاری دهند.

قائم مقام مدیر اجرایی سرشماری عمومی کشاورزی شهرستان یزد اظهار داشت: خوشبختانه با گذشت  چهل روز از اجرای این طرح، بنابر اعلام ستاد سرشماری عمومی کشاورزی استان، شهرستان یزد در اجرای این طرح در رتبه ی برتر را کسب نموده است.

در ادامه جلسه عسکرزاده بخشدار مرکزی یزد ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام شده در طول مدت اجرای طرح سرشماری عمومی کشاورزی گفت: با همکاری ائمه جمعه و جماعات، شوراهای اسلامی روستا، دهیاران، معتمدان و ... مردم را ازاهداف و فواید اجرای این طرح آشنا نموده ایم که این خود سهم به سزایی را در همکاری بهره برداران و ارائه آمار صحیح به مأموران آمار گیر داشته است.

در این جلسه مقرر شد هر یک از دهیاران روستاهای بخش مرکزی نسبت به معرفی بهره برداران غیر ساکن خود آن روستا به مأموران آمارگیر اقدام لازم بعمل آورند.آدرس کوتاه :