شناسه : 129976036
عباس حيدري سرپرست فرمانداري يزد:

دستگاه هاي اجرايي در حوزه خدمات رساني به مردم از بخشي نگري پرهيز نمايند


طي نشستي با حضور عباس حيدري سرپرست فرمانداري يزد ، بخشدار مركزي و ساير مدعوين از دستگاه هاي اجرايي شهرستان مشكلات و مسايل گلخانه هاي بخش مركزي يزد مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، طي نشستي با حضور عباس حيدري سرپرست فرمانداري يزد ، بخشدار مركزي و ساير مدعوين از دستگاه هاي اجرايي شهرستان مشكلات و مسايل گلخانه هاي بخش مركزي يزد مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.

در اين نشست ، عباس حيدري با اشاره به اينكه فلسفه وجودي دستگاه ها و نهادهاي اجرايي و خدماتي ارائه خدمات به مردم و رفع موانع و مشكلات آنان است اظهار داشت؛ يكي از راههاي تسهيل گر در شرايط سخت كنوني كشور ، هماهنگي هر چه بيشتر دستگاه هاي اجرايي و پرهيز از بخشي نگري در اقدامات است و همه دستگاههاي اجرايي يك سيستم مكمل هستند و چنانچه يكي از بخشهاي اين سيستم با مشكلي مواجه شود كل سيستم دچار خلل شده و تعلل در اقدام و خدمات رساني صحيح و بموقع را در پي خواهد داشت لذا جلسات هماهنگي بين دستگاهي فرايند مطلوبي است كه علاوه بر اشراف تمام دستگاه ها بر فعاليتها و  دامنه خدمات رساني يكديگر، نتايج مطلوبي  در راستاي رضايت مندي مردم در پي خواهد داشت.

سرپرست فرمانداري يزد و مديركل سياسي انتخابات و تقسيمات كشوري  بر لزوم تدوين برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و دراز مدت جهت نظارت بر صنايع روستايي و گلخانه ها و اقدامات پيشگيرانه در راستاي حفظ سلامت و بهداشت مردم تاكيد نموده و افزود: در اين مقطع زماني لازم است طي يك كار ضربتي از همين امروز تا حداكثر تا يكماه آينده ، با تشكيل گشتي مشترك با مسئوليت بخشداري مركزي و عضويت نمايندگاني از مركز بهداشت شهرستان ، جهاد كشاورزي شهرستان و فرماندهي انتظامي شهرستان ، از گلخانه هاي سطح بخش مركزي بازديد كرده و برخورد لازم با متخلفين صورت گيرد و نظام مهندسي كشاورزي هم بايد در هنگام صدور و تمديد پروانه گلخانه ها ، پيش بيني هاي لازم را جهت اخذ تعهد براي حفظ بهداشت و  سلامت عمومي در نظر بگيرند و با متخلفين هم برخوردهاي بازدارنده مناسب داشته باشند.

درپايان عباس حيدري بر لزوم اجراي برنامه هاي آموزشي تأكيد كرد و در خصوص مباحث مطرح شده در جلسه ، از جمله؛ شكايات مردمي از كودهاي غير فرآوري شده ، لزوم نصب شناسنامه گلخانه ها، دپوي پسماندهاي گلخانه اي در روستاهاي بخش مركزي ، تعرفه هاي برق گلخانه ها و ... موارد جمع بندي و به تصويب رسيد.


آدرس کوتاه :