شناسه : 696637
فرمانده انتظامي استان يزد:

در برخورد با متخلفان نظم و امنيت تمام توان خود را به كار گرفته ايم


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، سردار منوچهر امان اللهي فرمانده انتظامي استان يزد تأكيد كرد در برخورد با متخلفان نظم و امنيت تمام توان خود را به كار گرفته ايم.
فرمانده انتظامي استان يزد:

سرتيپ دوم منوچهر امان اللهي در اين جلسه گفت: نظم و امنيت براي همه امور اعم از فردي و جمعي لازم و ضروري است و با تغييراتي و پيشرفتهايي كه امروز شاهد آن هستيم بحث برقراري امنيت در حوزه هاي مختلف بيش از پيش داراي اهميت شده است.

فرمانده نيروي انتظامي استان با بيان اينكه در برخورد با متخلفان نظم و امنيت تمام توان خود را به كار گرفته ايم خاطر نشان كرد: اين وظيفه داتي مجموعه نيروي انتظامي است كه تمام تلاش خود را در جهت مبارزه با اخلال گران در حوزه نظم و امنيت به كار گيرد به ويژه آنكه مردم يزد در اين خصوص از حساسيت خاصي برخوردارند كه به خودي خود وظيفه ما را سنگين تر مي كند.

سردار امان اللهي افزود: در سال گذشته در استان يزد 3 درصد كاهش سرقت داشته ايم و با تلاش شبانه روزي همكاران توانسته ايم باندهاي حرفه اي سارقان را شناسايي و دستگير نماييم.

وي در ادامه گفت: آمار نشان مي دهد كه ميزان سرقت در سه ماهه آغاز سال جاري به 30 درصد نسبت به مشابه سال قبل  كاهش داشته ايم ولي همچنان بايد با تلاش شبانه روزي در جهت كاهش اين دغدغه مردم گام برداريم.

فرمانده انتظامي استان يزد اظهار داشت شهرستان يزد با توجه به وسعت ، جمعيت زياد و ... نياز به توجه بيشتر دارد كه در اين راستا از سال گذشته اين شهرستان در اولويت قرار داشته و توانسته ايم نيرو و امكانات بيشتري را به آن اختصاص دهيم.

وي از ارتقاي سازمان و نفرات در شهرستان يزد خبر داد و تصريح كرد با پيگيري هاي صورت گرفته با مركز طرح ارتقاي سازمان در شهرستان يزد را مصوب كرده ايم.

سردار امان اللهي در پايان ابراز اميدواري كرد مجموعه فرماندهي انتظامي شهرستان يزد با برنامه ريزي و برقراري تعامل و همكاري مناسب در جهت افزايش نظم و امنيت شهرستان يزد تمام تلاش خود را به كار گيرند.

در اين جلسه از زحمات سرهنگ محمد رضا طالب پور تقدير و سرهنگ يوسف سپهوند به عنوان فرمانده جديد انتظامي شهرستان يزد معرفي گرديد.

 

آدرس کوتاه :