شناسه : 72753239
فرماندار يزد تأكيد كرد؛

در انتقال مفاهيم فرهنگي به نسل جوان دقت لازم به عمل آید


فرماندار يزد دقت در انتقال مفاهيم فرهنگي به نسل جوان جامعه مهم دانست و خاطرنشان كرد: استفاده از شيوه هاي اطلاع رساني به روز و به كارگيري صحيح از آن مي تواند در مرتفع شدن بسياري از مسائل فرهنگي راهگشا باشد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، اولين جلسه شوراي توسعه فرهنگي شهرستان يزد در سال جاري به رياست فرماندار و با حضور  مسئولين ذیربط برگزار شد.

" محمود شاكري شمسي " در اين جلسه با بيان اينكه پرداختن به مقوله فرهنگ از اهميت خاصي برخوردار است افزود: بحث فرهنگ يك موضوع بسيار پيچيده است زيرا كه اين موضوع در هر منطقه و جامعه ای با هم متفاوت بوده و براي تغيير و احياي آن نيز نيازمند فعاليت طولاني مدت است.

فرماندار يزد اظهار داشت : فرهنگ هر جامعه اي را مجموعه اي از باورها،‌ارزش ها ، اعتقادات و هنجارهاي تشكيل مي دهند كه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شوند.

وي دقت در انتقال مفاهيم فرهنگي به نسل جوان جامعه مهم دانست و خاطرنشان كرد: استفاده از شيوه هاي اطلاع رساني به روز و به كارگيري صحيح از آن مي تواند در مرتفع شدن بسياري از مسائل فرهنگي راهگشا باشد.

 " شاكري شمسي " با تأكيد به اينكه رصد و شناسايي مسائل و مشكلات فرهنگي بايد همواره مورد توجه مسئولان باشد گفت: براي رفع چالش هايي كه امروز در حوزه فرهنگي جامعه به وجود آمده است نيازمند برنامه ريزي منسجم و بلند مدتي هستيم زيرا كه اين مسائل نيز به صورت دفعی به وجود نيامده است.

فرماندار يزد در پايان تصريح كرد: شرايط امروز جامعه ، مجموعه اي از فرصت ها و تهديدات را در اختيار  دست اندرکاران امور فرهنگی گذاشته است كه برنامه ريزي و اولويت هاي بندی آن ها از ضرورت های لازم محسوب می گردد.


آدرس کوتاه :