شناسه : 154138244
فرماندار يزد در دوره آموزشي صنف نانوا:

دارندگان شغل شریف نانوايی درمبحث سلامت موثرين نقش رادارند


فرماندار يزد در اوّلین دوره آموزشی بهداشت ومصرف کمتر نمک جهت صنف نانوا كه توسط واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان یزد، برگزار شدگفت : دارندگان شغل شریف نانوايی درمبحث سلامت موثرين نقش رادارند.

فرماندار يزد در اوّلین دوره آموزشی بهداشت ومصرف کمتر نمک جهت صنف نانوا كه توسط واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان یزد، برگزار شدگفت : دارندگان شغل شریف نانوايی درمبحث سلامت موثرين نقش رادارند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد: "سيدمحمد رستگاري" فرماندار يزد در اين دوره كلاس آموزشي در سخناني كوتاه با اشاره به اينكه نانوايان در روز حدود 18 ساعت فعاليت دارند و صنف نانوایان با مشکل های متعددی رو به رو هستند گفت :

فعاليت نانوايان و اشتغال‌ در اين صنف به طور سنتي ساليان سال است رواج دارد ونانواها يكي ار زحمتكش ترين و با صبورترين  اقشار جامعه مي باشند و در كل شبانه روز درگير هستند وقشر نانوا در بين مردم از احترام خاصي برخوردارند .

فرماندار يزدبه اهميت شغل نانوايي اشاره كردو افزود : نان قوت غالب مردم مي باشد در سفره  همه خانواده ها مصرف مي شود ومهمترین و پرمصرف ترین ماده غذایی مردم مي باشد لذا كيفيت نان در سلامت مردم نقش به سزايي دارد.

سيد محمد رستگاري همچنين گفت : یکی از دلایل اصلی شیوع فشار خون بالا در ایران مصرف زیاد نمک مي باشد و برنامه ریزی کاهش مصرف نمک یکی از دغدغه های اصلی مسئولین سلامت کشور به شمار می‌رود،از نانوایی‌ها شهرستان خواست تا کمک کنند که نان کم نمک به دست مردم برسدتا بتوانیم با فشار خون بالا به عنوان قاتل خاموش مقابله کنیم.

در پايان فرمانداريزدبا خدا قوت مجددبه دارندگان شغل شریف نانوايی ازدستند كاراني كه اين  دوره هاي آموزشي را برگزار مي كنند تشكر و قدرداني نمود .

 


آدرس کوتاه :