شناسه : 108874538

خبر و مصاحبه فرماندار يزد با بخش ویژه های خبری یکشنبه 13 اسفند در خصوص روند رسيدگي به پرونده متقاضيان اشتغال در شهرستان يزد

خبر و مصاحبه فرماندار يزد با بخش ویژه های خبری یکشنبه 13 اسفند در خصوص روند رسيدگي به پرونده متقاضيان اشتغال در شهرستان يزد


آدرس کوتاه :