شناسه : 697790
معاون سياسي اجتماعي فرماندار يزد:

خانواده نهادي ارزشمند در پيشبرد اهداف نظام آموزش و پرورش است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، حسين عسكرزاده معاون سياسي اجتماعي فرماندار يزد در جلسه شوراي انجمن اولياء و مربيان نواحي آموزش و پرورش شهرستان يزد بر تعامل دستگاهها در تقويت پيوند اوليا و مربيان تأكيد كرد.
معاون سياسي اجتماعي فرماندار يزد:

حسين عسكرزاده در اين جلسه گفت: همه دستگاههاي مسئول مي توانند با برنامه ريزي و تعامل مناسب و آشنا نمودن عموم مردم با اهداف انجمن اولياءو مربيان در مدارس زمينه تقويت هر چه بيشتر آن را فراهم نمايند.

معاون سياسي و اجتماعي فرمانداريزد با اشاره به اينكه حضور خانواده ها در کنار مربیان مي تواند تاثیر مهمی بر روی رشد و تعالی دانش آموزان داشته باشد افزود: خانواده به عنوان نهادي ارزشمند با تأثيرگذاري مثبت بر نظام آموزشي در پيشبرد اهداف نظام آموزش و پرورش نقش سازنده اي دارد.

وي تصريح نمود:انجمن اولياء و مربيان در مدارس، مسير را براي مديران تصميم گيري ها در مسائل آموزشي و پرورشي هموارتر مي سازد.

در اين جلسه محقق رئیس گروه انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ضمن تبریک فرا رسیدن هفته پیوند این هفته را تجلی گاه وحدت بین مدرسه و خانه عنوان کرد و گفت: حاصل تربیت فرزندان در خانواده ها بعنوان پیش نیاز و خمیر مایه شروع کار معلمان در مدارس است و حاصل کار مربیان در مدارس ، تربیت عضوی مفید و آشنا به وظایف برای نهاد خانواده واجتماع است،

آدرس کوتاه :