شناسه : 698362
فرماندار يزد:

حماسه ي نهم دي روز پرشكوه پيروزي مردم در برابر فتنه گران بود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، عزيزا...سيفي به مناسبت گراميداشت حماسه ي نهم دي پيامي صادر كرد.
فرماندار يزد:

عزيزا...سيفي در اين پيام با بيان اينكه حماسه ي نهم دي ماه نمايانگر حمايت همه جانبه مردم از آرمانهاي امام وانقلاب خود بود خاطر نشان كرده است عوامل داخلي فتنه 88 با ادعاي واهي تقلب در انتخابات و با حمايت دولتهاي غربي قصد براندازی این نظام الهی را داشته كه يكبار ديگر مردم با بصيرت ايران اسلامي با حضور به موقع خود و خلق يك حماسه ي بزرگ از نظام مقدس جمهوري اسلامي دفاع كردند.

فرماندار با اشاره به اينكه حماسه ي نهم دي روز پرشكوه پيروزي مردم در برابر فتنه گران بود آورده است: ملت آگاه و شجاع ایران در این روز و سرنوشت ساز یک بار دیگر با آرمانهاي امام و انقلاب و رهبري تجدید پیمان کردند و با يك صدا نفرت و انزجار خود را از فتنه گران اعلام داشتند.

وي افزوده است مردم شريف دارالعباده و دارالعلم يزد نيز همانند ديگر آحاد ملت ايران به دفاع از ولايت و رهبري برخواسته و برگ زرين ديگر به دفتر افتخارات اين ديار افزوده شد.

سيفي در پايان با گراميداشت اين روز تاريخي، سعادت و پيروزي ملت را در گرو تبعيت از ولايت مطلقه فقيه دانست.

آدرس کوتاه :