شناسه : 158968226
درنشست کارگروه زنان و خانواده شهرستان یزدمطرح شد :

حل مسئله اشتغال اولویت اصلی در شهرستان یزد


فرماندار یزد گفت: برای حل مسئله اشتغال بانوان باید به صورت عملیاتی و موردی اقدام شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، "سید محمد رستگاری" فرماندار یزد در نشست کارگروه زنان و خانواده شهرستان یزد، گفت: دو مسئله مهم شهرستان یزد که در حال حاضر در دستور کار فرمانداری قرار دارد مسئله ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز در یزد و مسئله اشتغال است.
او افزود: با توجه به نامگذاری سال جاری به سال جهش تولید، مسئله اشتغال و به ویژه اشتغال بانوان در اولویت رسیدگی قرار داشته و در این زمینه باید از حداقل تسهیلات و ظرفیت‌های تعریف شده در سطح شهر و استان برای جذب اعتبارات لازم استفاده شود.
رستگاری ادامه داد:همکاری نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی نیز در این زمینه ضروری است.
فرماندار یزد تصریح کرد:در حال حاضر صرف برگزاری جلسات ماهانه برای رسیدگی به مسئله اشتغال بانوان کافی نبوده و باید به صورت موردی و عملیاتی در این زمینه اقدام شود.
وی افزود: آموزش بانوان قبل از ورود به بازار کار و همچنین حل مسئله اعطای وام تکمیلی برای توسعه مشاغلی که نیاز به اعتبارات بیشتری دارند باید در دستور کار قرار گیرد.


آدرس کوتاه :