فرماندار یزد:

عزیزا...سیفی در این با بیان اینکه حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است افزود: برخی از سودجویان با روشهای مختلف در صدد تصرف و تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی می باشند که این تحرکات غیر قابل قبول و باید به شدت با متخلفان برخورد قانونی صورت پذیرد.

فرماندار با اشاره به اینکه حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی وظیفه همگانی است اظهار داشت: در این زمینه آحاد جامعه به ویژه دست اندرکاران و مسئولان ذیربط باید با یک تعامل و برنامه ریزی مناسب در این مسیر گام بردارند.

وی با ابراز نگرانی از پدیده زمین خواری در روستاهای بخش مرکزی خاطر نشان کرد: دهياري‌ها به عنوان يكي از اركان حفاظت از اراضي منابع طبيعي شناخته می شوند که بايد با نظارت جدي دولت در اين زمينه به بخشداری و دیگر دستگاههای کمک کنند.

در این جلسه در خصوص جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در روستاهای بخش مرکزی و همچنین وضعیت زمین های مجهول المالک و مجهول ثبتی بحث و تصمیم گیری شد.