شناسه : 139049263

حضور معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي فرمانداري در مراسم استقبال از دانشجویان جدید الورود دانشگاه فرهنگيان


روز گذشته مراسم استقبال از دانشجویان جدید الورود دانشگاه فرهنگيان با حضور معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي فرمانداري و جمعي ديگر از مسئولين استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،روز گذشته مراسم استقبال از دانشجویان جدید الورود دانشگاه فرهنگيان با "محمد علي جعفري"حضور معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي فرمانداري و جمعي ديگر از مسئولين استان برگزار شد.

دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه تربیت معلم یکی از دیرینه ترین دانشگاه های کشور هست که 100سال قدمت دارد. قبلا اسم های مختلفی داشته و از سال 90 به عنوان دانشگاه فرهنگیان پا به عرصه گذاشته است. از نظر اداری مالی هیئت امنایی اداره می شود. استقلال دارد و از جهتی هم وابسته به آموزش و پرورش است چون خروجی های این دانشگاه متعلق به آموزش و پرورش هستند و دوره کارورزی خود را باید در مدارس طی کنند.

هدف از تاسیس این دانشگاه تربیت معلم جدید برای آموزش و پرورش، بهسازی و بازآموزی معلمان موجود در آموزش و پرورش در راستای اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که ساحت های مختلف هفت گانه را برای تربیت معلم لحاظ کرده، این دانشگاه احیاء گردیده است.

این دانشگاه در کل کشور 96 پردیس و مرکز دارد که دو پردیس شهیدان پاک نژاد و فاطمه الزهرا(س) در یزد می باشد.


آدرس کوتاه :