شناسه : 154094068

حضور فرماندار يزد در مركز توليدي حمايتي دنياي خاص(فرشتگان زمين )


"سيدمحمد رستگاري" فرماندار يزد در مركز توليدي حمایتی معلولین کم توان ذهنی دنياي خاص حضور يافت .

"سيدمحمد رستگاري" فرماندار يزد در مركز توليدي حمایتی معلولین کم توان ذهنی دنياي خاص حضور يافت .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد؛کارگاه حمایتی معلولین کم توان ذهنی بالای 15 سال دنیای خاص با هدف ارائه خدمات حرفه آموزی به معلولین بالای 15 سال پسر راه اندازی شده است.


آدرس کوتاه :