شناسه : 696567

حضور فرماندار در جمع ورزشكاران باشگاه پور صالحي


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد...

                                                                                                                                           
آدرس کوتاه :