شناسه : 157586460

حضور فرماندار درخانه جوان یزد


فرماندار یزدبه اتفاق معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری از خانه جوان یزد بازدید کرد.

فرماندار یزدبه اتفاق معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری از خانه جوان یزد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، بعد از بازدید از ساختمان خانه جوان سیدمحمد رستگاری فرماندار یزد در نشستی صمیمانه با جوانان حاضر،با توجه به وضعیت نامناسب ساختمان خانه جوان خواستارتسریع در بازسازی این بنای تاریخی از طرف دستگاه های ذیریط شد.


آدرس کوتاه :