شناسه : 158791588

جلسه کمیته فنی آرد و نان شهرستان یزد برگزارشد


به ریاست معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری یزد دومین جلسه کمیته فنی آرد و نان شهرستان یزد در سال جاری در سالن ولایت فرمانداری یزد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد : به ریاست معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری یزد واعضای کمیته دومین جلسه کمیته فنی آرد و نان شهرستان یزد در سال جاری با دستور کار ارائه طرح بهداشتی نوبت دهی ورعایت فاصله گذاری اجتماعی در نانواییها،بررسی برخی از درخواست ها و بررسی وضعیت برنامه GIS درسالن ولایت فرمانداری یزد برگزار شد .


آدرس کوتاه :