شناسه : 159399305

جلسه کمیته فناوری ستاد کرونا تشکیل شد


به ریاست فرماندار یزد، کمیته فناوری ستاد کرونای شهرستان یزد تشکیل جلسه داد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، در این نشست  که با حضور مدیرکل  اتباع و مهاجرین خارجی استان ، مدیرکل آموزش و پرورش استان و مدیران نواحی آموزش و پرورش شهرستان و مسئولین مربوطه وجمعی از خیرین  برگزارشد  مسائل مطرح شده درباره دانش آموزان اتباع  و عملیاتی نمودن اقدامات حمایتی و آموزشی لازم جهت رفع مشکلات با محوریت فرمانداری یزد و همکاری اداره کل اتباع و همچنین جهت دهی ظرفیت های خیری استان به سمت نیازهای آموزش و پرورش ، مدارس و دانش آموزان در دستور کار کمیته آموزش و پرورش ستاد کرونا قرار گرفت.


آدرس کوتاه :