شناسه : 694495

جلسه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان یزد (گزارش تصویری)


به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان یزد ، جلسه کمیت تبلیغات واطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان با حضور اعضاء در محل فرمانداری تشکیل شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :