شناسه : 135519374

جلسه کارگروه تخصصی اشتغال شهرستان یزد برگزار شد


به ریاست حاجی حیدری معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و با حضور نمایندگانی از سایر دستگاه های اجرایی عضو این جلسه تشکیل شد و مشکلات و مسائل فراروی کارآفرینان اشتغال پایدار روستایی مطرح و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری در این جلسه نتایج بازرسیهای به عمل امده از متقاضیان و دریافت کنندگان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری تشریح و بانکهای عامل نیز گزارشی در خصوص تعداد و نحوه رسیدگی به پرونده های متقاضیان این تسهیلات ارائه دادند .

طی این جلسه به مشکلاتی در خصوص پاسخگو نبودن برخی از کارآفرینان به دلیل عدم اطلاع رسانی در خصوص زمان بازرسی ها، اشاره شد و  بر مسئولیت دستگاه های اجرایی در ایجاد اشتغال طرحهای مصوب و معرفی شده به بانک تاکید و برای نظارت دقیق کمیته نظارت بر فعالیت دستگاهها، مواردی مصوب شد.

حاج حیدری در این جلسه با بیان اینکه سیاستهای دولت تدبیر و امید در شهرستان توانسته ضمن ایجاد اشتغال در رونق اقتصادی منطقه نیز موثر باشد، اظهار داشت: بحمدالله با سعی و اهتمام همه مدیران شهرستان و اعضای کارگروه و حمایتهای مسئولین استانی، در حال حاضر شهرستان  یزد  دارای درصد رشد قابل قبولی در ایجاد اشتغال پایدار روستایی می باشد.

وی در ادامه افزود: مسئولین دستگاههای اجرایی در این شهرستان می بایست با تکیه بر خرد جمعی و همکاری و تعامل سازنده، زمینه تقویت تولید و توسعه اشتغال را فراهم نمایند تا از این طریق ضمن ایجاد فرصت های شغلی جدید برای متقاضیان کار و کاهش نرخ بیکاری در شهرستان، رونق اقتصادی در تمام استان محقق شود.

لازم به ذکر است 205 مورد از طرح های ارائه شده اشتغال روستایی به کمیته فنی شهرستان ارجاع که 189 طرح در کارگروه فنی شهرستان مصوب شده و از میان این طرحها 176 مورد در کارگروه تخصصی اشتغال استان نیز به تصویب رسیده و از این تعداد، تسهیلات تنها 67 مورد توسط بانکهای عامل پرداخت شده است.


آدرس کوتاه :