شناسه : 159369670

جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان یزد برگزار شد


به ریاست فرماندار، جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان یزد با موضوع بررسی مسایل و مشکلات واحدهای بافندگی مریم آباد یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، در این نشست که نمایندگان ذوب ریسها و کارگاههای تولیدی نخ نیز حضور داشتند مسایل و مشکلات تأمین مواد اولیه کارگاه های ریسندگی و بافندگی بررسی و چاره اندیشی شد و همچنین برای ثبات بخشی به بازار این کارگاه ها نیز تصمیماتی اتخاذ شد.


آدرس کوتاه :