شناسه : 159090019

جلسه کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری شهرستان یزد برگزارشد


با ریاست معاون برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری واعضای کارگروه ،ششمین جلسه کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری شهرستان یزد با دستور کار آخرین وضعیت طرح های اشتغال پایدار روستایی شهرستان در محل فرمانداری یزد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد؛ در این جلسه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی وبانک های عامل در خصوص طرح‌های مصوب پرداخت شده به تفکیک هر طرح( میزان اعتبارات، جذب اعتبارات، تعداد اشتغال ایجاد شده، طرح‌های نیمه تمام و طرح‌های مصوب پرداخت نشده با ذکر دلیل)  ارائه شد وبس از بحث وتبادل نظرتصمیمات لازم اتخاذ گردید.


آدرس کوتاه :