شناسه : 158318567

جلسه ويديو كنفرانس هيات بازرسي انتخابات


جلسه ویدیو کنفرانس هیات بازرسی انتخابات شهرستان یزدبا وزارت کشور به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.

جلسه ویدیو کنفرانس هیات بازرسی انتخابات شهرستان یزدبا وزارت کشور به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد؛ جلسه ویدیو کنفرانس هیات بازرسی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان یزد با وزارت کشوردر مورخ 8/10/98 برگزار شد.

در این جلسه ارتباط ویدیو کنفرانس با وزارت کشور برقرار گردید سپس اعضای هیات بازرسی انتخابات  شهرستان  به صورت ویدیو کنفرانس ارتباط برقرار شده با وزارت کشور را مشاهده و به صورت مجازی در جلسه حضور داشتند.


آدرس کوتاه :