شناسه : 42887889
به رياست فرماندار يزد؛

جلسه هيأت نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد شهرستان يزد تشكيل شد


به منظور صدور پروانه و تمديد مجوز سازمان هاي مردم نهاد، اولين جلسه هيأت نظارت بر سمن ها شهرستان يزد در سالجاري تشكيل شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،‌ اولين جلسه هيأت نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد شهرستان يزد در سال جاري با حضور فرماندار، معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري و ساير اعضاء تشكيل شد.

مصطفي در اين خصوص گفت: در اين جلسه علاوه بر تمديد و تصويب مجوز 3 سازمان مردم نهاد در شهرستان يزد با حضور مسئولين اداره كل ثبت اسناد و املاك استان، در راستاي تسهيل و تسريع در روند ثبت سمن ها و رفع موانع احتمالي امور اداري و سيستمي تبادل نظر و تصميم گيري شد.

معاون سياسي و اجتماعي فرماندار يزد با اشاره به نقش تأثيرگذار سازمان هاي مردم نهاد در حوزه هاي اجتماعي ، فرهنگي، سياسي و اقتصادي اظهار داشت: حضور و مشاركت مردم در طرح هاي مختلف از ضروريات جامعه امروز است، لذا در اين زمينه توسعه كمي و كيفي سازمان هاي مردم نهاد در دستور كار دولت تدبير و اميد است.

وي همچنين با اعلام اينكه از ابتداي سالجاري تاكنون بازديدهايي را از سمنهاي فعال در شهرستان داشته ايم افزود: اين نظارت ها با هدف تعامل و حمايت بيشتر و در راستاي ارتقاء سطح كيفيت فعاليت هاي آنان در حوزه كاري خود مي باشد.

سالاري با بيان اينكه يكي از اهداف اصلي گسترش سازمان هاي مردمي، تقويت روحيه كار جمعي در بين مردم است تصريح كرد: سازمان هاي مردم نهاد محلي است براي گرد هم جمع شدن، باهم بودن، و تصميم و هدف واحد را دنبال كردن مي باشد.

معاون سياسي و اجتماعي فرماندار يزد در پايان گفت: دولت يازدهم در طول نزديك به دو سال گذشته سعي داشته تا زمينه پذيرش و واگذاري مسئوليت هاي اجتماعي توسط مردم را در جامعه فراهم سازد.


آدرس کوتاه :