شناسه : 699722

جلسه هيأت اجرايي چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان يزد


به گزارش كميته تبليغات واطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان يزد، اولين جلسه هيأت اجرايي چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان يزد به رياست عزيزا...سيفي فرماندار و رئيس هيأت برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :