شناسه : 159519922

جلسه هماهنگی گشت ویژه کرونا شهرستان یزد به منظور بازدید از ادارات
آدرس کوتاه :