شناسه : 13696818

جلسه هماهنگی نظارت و ساماندهی بر واحدهای صنفی تشکیل شد


جلسه هماهنگی نظارت و ساماندهی بر واحدهای صنفی در شهرستان یزد به ریاست معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، مصطفی سالاری با بیان اینکه نظارت و ساماندهی بر واحدهای صنفی در شهرستان یزد در راستای ارائه خدمت هر چه بهتر به شهروندان و اصناف می باشد اظهار داشت: جلسه هماهنگی نظارت و ساماندهی بر واحدهای صنفی با عضویت سازمان صنعت معدن و تجارت ، كميسيون نظارت، پليس نظارت بر اماكن عمومي، اتاق اصناف و بسيج اصناف به صورت منظم و با هدف اعمال قانون در خصوص واحدهاي صنفي متخلف تشکیل خواهد شد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری یزد با تأکید به اینکه نظارت و ساماندهي بر واحدهاي صنفي طبق مقررات پيگيري و اقدام خواهد شد خاطر نشان کرد: در این زمینه رسیدگی به واحدهای صنفی بدون پروانه كسب، واحدهاي داراي پروانه كسبي كه تمديد نگرديده اند و واحدهاي داراي پروانه كسبي كه تخلفات قانوني داشته اند در اولویت کاری خواهد بود.

سالاری در پایان گفت: در این جلسه مقرر گردید تا اتاق اصناف نسبت به اطلاع رسانی در خصوص رعایت قوانین و مقررات صنفی و نیز دریافت پروانه کسب توسط واحدهای صنفی در اسرع وقت اقدام لازم بعمل آورد.آدرس کوتاه :