شناسه : 693955

جلسه هماهنگي نيروي انتظامي با مسئولين هيأت هاي عزاداري شهرستان


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، جلسه هماهنگي نيروي انتظامي با مسئوين هيأت هاي عزاداري تشكيل شد.

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :