شناسه : 692473

جلسه هماهنگي ايجاد ايستگاههاي نمايش كتب (كتابخانه هاي باز) در محل فرمانداري برگزار گرديد.


به گزارش روابط عمومي فرمانداري ...

در اين جلسه مقرر گرديد با همكاري فرمانداري، انجمن كتابخانه هاي عمومي استان ، مجامع امور صنفي و نيروي انتظامي طرح هاتف در سطح شهر يزد  اجرا گردد.

طي اين طرح اصنافي كه شرايط لازم را داشته باشند (از قبيل آرايشگر، تاكسي تلفني ، نانوايان و...) با دريافت كارت مخصوص طرح كه توسط انجمن كتابخانه هاي عمومي استان صادر مي شود . اقدام به دريافت كتاب و ارائه به ارباب رجوع جهت مطالعه مي نمايند.

آدرس کوتاه :