شناسه : 699322

جلسه كنترل حيوانات ناقل بيماري در محل فرمانداري تشكيل شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد...

با توجه به هماهنگي قبلي و دستور العمل كنترل جمعيت سگهاي ولگرد جلسه اي راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 10/8/89 در محل فرمانداري يزد تشكيل گرديد.

ابتدا آقاي نقدي معاون محترم برنامه ريزي و عمراني فرمانداري توضيحاتي پيرامون جلسه ارائه و اظهار داشتند با توجه به گزارشات واصله تعداد سگهاي ولگرد در حواشي شهرها افزايش يافته كه اين امر باعث انتقال بعضي امراض به مردم و از طرفي ايجاد رعب و وحشت در شهروندان مي شود. كه با توجه به دستور العمل كشوري وظايفي كه براي كار گروه شهرستاني مشخص گرديده لازم است جلسات بطور منظم تشكيل شود. همچنين براي از بين بردن حيوانات طرق مختلفي از قبيل زنده گيري ،بيهوشي و معدوم نمودن پيشنهاد گرديده كه با توجه به شرايط موجد مي توان از اين روشها استفاده نمود.

در ادامه آقاي محتشمي رئيس اداره اجرائيات شهرداري گفتند تا كنون طبق آماري كه داريم تعداد 1836 قلاده سگ معدوم گرديده ولي چون معمولا" تعدادي از فشنگهاي تحويلي عمل نمي كند يا به هدف اصابت نمي كند با كمبود فشنگ مواجه مي شويم . وي افزود در طي 10 ماه گذشته از ساعت 23 لغايت 6 صبح روز بعد يك گروه با همكاري مأموران انتظامي اقدام به اتلاف سگهاي ولگرد نموده و بطور ميانگين هر شب بين 7 تا 13 قلاده سگ معدوم گرديده است.

در ادامه ساير اعضا نظرات و پيشنهادات خود را مطرح و سپس تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گرديد.

1-   بر اساس مفاد بند 15 ماده 55 قانون شهرداري و بند 31 ماده 10 اساسنامه ، تشكيلات و سازمان دهياريها مصوبه 21/11/80 شهرداري يزد برنامه ريزي و اقدام لازم در خصوص اجراي مفادماده قانوني فوق معمول دارد.

2-    گزارش عملكرد اتلاف سگهاي ولگرد توسط شهرداري تهيه و بصورت ماهيانه براي اعضاي كارگروه ارسال شود.

3-   در خصوص صدور ابلاغ احكام كارگروه شهرستاني پيگيري لازم توسط فرمانداري بعمل آيد

4-   در رابطه با تأمين فشنگ،اسلحه و نيروي مورد نياز، فرماندهي انتظامي شهرستان پيگيري لازم بعمل آورد.

5-  مركز بهداشت شهرستان نسبت به اطلاع رساني در خصوص بيماري هاي مشترك منتقله بين انسان و حيوان خصوصا" هاري اقدام لازم از طريق رسانه هاي گروهي و ساير روشها معمول دارد.

6-  بخشداري مركزي يك نفر از دهياران شهرستان را جهت شركت در جلسات كارگروه مشخص و به فرمانداري معرفي نمايد.

7-  شبكه دامپزشكي شهرستان اعلام آمادگي نمود درصورت درخواست شهروندان نسبت به تحويل واكسن هاري و ياتزريق آن بصورت رايگان اقدام نمايد.

8-   مقرر گرديد جلسه آتي كارگروه طي يك ماه آينده تشكيل شود. 

 

آدرس کوتاه :