شناسه : 134891576
با حضور سرپرست فرمانداري يزد

جلسه كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در محل فرمانداري تشكيل شد


سومين جلسه كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال 1397 به رياست عباس حيدري و حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي فرمانداري و ساير اعضاي اين كميسيون تشكيل شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد سومين جلسه كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال 1397 به رياست عباس حيدري و حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي فرمانداري و ساير اعضاي اين كميسيون تشكيل شد.

در اين جلسه ضمن بررسي مصوبات جلسات پيشين و گزارش اقدامات اعضا در خصوص اجرايي نمودن مصوبات ، با در نظر گرفتن شرايط حاكم اقتصادي ، مواردي در خصوص جلوگيري از قاچاق احتمالي كالا از داخل به كشورهاي همسايه مطرح و چاره انديشي شد.

گزارش تصويري جلسه در ذيل خبر است.


آدرس کوتاه :