شناسه : 158475803
به رياست فرماندار يزد :

جلسه كميته برنامه ريزي شهرستان يزدبرگزار شد


جلسه كميته برنامه ريزي شهرستان يزد به رياست فرماندار و با حضور دبير كميته برنامه ريزي شهرستان و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي در محل سالن ولايت فرمانداري يزد برگزار شد .

جلسه كميته برنامه ريزي شهرستان يزد به رياست فرماندار و با حضور دبير كميته برنامه ريزي شهرستان و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي در محل سالن ولايت فرمانداري يزد برگزار شد .

 به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد؛جلسه كميته برنامه ريزي شهرستان يزد به رياست فرماندار و با حضور دبير كميته برنامه ريزي شهرستان و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي برگزار شد. در ابتدای اين جلسه دهقان نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان وداود احمدي دبيركميته برنامه ريزي شهرستان توضيحات لازم را در خصوص كليات دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 و آخرين وضعيت تخصيص اعتبارات  ارائه نمود.

در ادامه "سيد محمد رستگاري "فرمانداريزد پيرامون دستوركار جلسه و نحوه تخصيص اعتبارات پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي شهرستان در سال 98 توضيحاتي بيان كرد.

فرماندار يزددر اين جلسه  ضمن تأكيد بر تلاش بيشتر مسئولين ادارات در جذب اعتبارات تخصيصي سال جاري،خواستار پيگيري و جذب حداكثري اعتبارات در شرايط فعلي و استفاده از فرصت ها و ظرفيت هاي تبصره 19 در راستاي دستور العمل هاي مربوطه و انعكاس مسائل و مشكلات شد.

اين مسئول همچنين لزوم پيگيري مصوبات سفر رياست محترم جمهوري از طرف دستگاه هاي مربوطه مورد تاكيد قرار داد .

در پايان پس از بحث و بررسي و طرح كلي ليست پروژه هاي پيشنهادي قابل واگذاري بر اساس تبصره 19 تصميم گيري ومصوبات مربوطه اتخاذ شد .


آدرس کوتاه :