شناسه : 160023126

جلسه فرماندار یزد با ریاست پارک علم و فناوری یزد


در این جلسه در جهت افزایش و تعامل بیش از پیش پارک علم وفناوری با فرمانداری و دستگا ه های اجرایی شهرستان گفتگو و تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی فرماندار یزد: محمد علی لطفی  رياست پارک علم وفناوري یزددر این نشست  با تاکيد بر ضرورت استفاده از ظرفيت هاي بسيار بالاي شرکت هاي دانش بنيان و فناور درحوزه هاي گوناگون و در سطح استان به خصوص شهر یزد  و با تکيه بر تخصص و توان شرکت هاي مستقر در مرکز رشد فناوري، خواستار افزايش تعاملات في ما بين شد.
محمد علی لطفی  خاطرنشان کرد که پارک علم وفناوري یزد همواره به عنوان حامي و پشتيبان مرکز رشد فناوري شهرستان ها آمادگي ارائه هرگونه همکاري و همفکري و همراهي در زمينه هاي مختلف رشد فناوري و حمايت از کسب و کار هاي مبتني بر دانش  را دارد.
در ادامه اين جلسه سید محمد رستگاری  فرماندار یزد ضمن ابراز خوش آمدگويي به  رياست پارک علم وفناوري یزد وهمراهان گرامي با تاکيد بر توانمندي هاي ويژه پارک علم وفناوري کما فی السابق خواستار همکاري هاي بيشتري در بخش هاي مختلف در شهرستان یزد شد
سید محمدرستگاری، شهرستان یزدرا شهرستاني با پتانسيل بالا براي فعاليتها و فناوريهاي در حوزه های مختلف دانست و ابراز اميدواري کرد با همکاري همه مسئولان شهرستان  از اين پتانسيل به نحو شايسته بهره‌برداري کند.
فرمانداریزد در پايان ، برگزاري اين جلسات را بسيار مفيد دانسته و تشکيل جلساتي اين چنيني  به ويژه با دیگر نهادها ودستگاههای اجرایی شهرستان   را ضروري و جزو برنامه هاي داراي اولويت برشمرد.


آدرس کوتاه :