شناسه : 159383636

جلسه شورای کشاورزی شهرستان یزد با موضوع گلخانه ها برگزار شد


جلسه شورای کشاورزی شهرستان به ریاست فرماندار یزد در فرمانداری تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، شورای کشاورزی شهرستان یزدبه ریاست فرماندار  و با دو دستور کار بررسی آخرین وضعیت اطلاعات و پراکندگی گلخانه های شهرستان یزد  و همچنین تصمیم گیری در خصوص تعیین تکلیف واحدهای گلخانه ای در خصوص تصدی گری و اشتغال اتباع غیر مجاز تشکیل جلسه داد.


آدرس کوتاه :