شناسه : 158053765

جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان یزد بررسی شد


به ریاست فرماندار یزد واعضای شورا جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزددر این جلسه نامه های وارده به دبیرخانه شورای ترافیک بررسی وتصمیمات لازم اتخاذ گردید


آدرس کوتاه :