شناسه : 162185798

جلسه شورای ترویج وتوسعه فرهنگ ایثار وشهادت شهرستان یزدبه ریاست سیدمحمد رستگاری فرماندار یزد وحضورمسئولین مربوطه در سالن ولایت فرمانداری یزدبرگزارشد
آدرس کوتاه :