شناسه : 25532915
به رياست معاون سياسي و اجتماعي فرماندار يزد؛

جلسه شوراي هماهنگي ثبت احوال شهرستان يزد تشكيل شد


معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري يزد گفت: مسئولین شهرستان تعامل با اداره ثبت احوال را به منظور ثبت وقايع حياتي در مهلت قانوني گسترش دهند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، مصطفي سالاري اظهار داشت: با عنایت به اقدامات خوبی که تاکنون در جهت ثبت به موقع وقایع حیاتی در مهلت قانونی صورت پذیرفته مسئولان شهرستان باید توجه ویژه و بیشتری به این مقوله داشته باشند.

معاون سياسي و اجتماعي فرماندار يزد بیان داشت : ثبت وقایع حیاتی عامل رشد و شکوفایی هر کشور است و ثبت به موقع آن از عوامل بسیار مهم توسعه و برنامه ریزی هر جامعه محسوب می شود.

وي خاطرنشان كرد:ثبت وقایع حیاتی باید فرهنگ سازی شود و لزوم مبادرت به این امر آن هم در کوتاه ترین زمان باید برای عموم مردم تبیین شود .

سالاري تصريح كرد : اهمیت و جایگاه آمار و اطلاعات در برنامه ریزی و تدوین برنامه های توسعه اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی شهرستان بسیار مهم دانست.

معاون سياسي و اجتماعي فرماندار يزد در پايان افزود: دستگاه هاي اجرايي تعامل با اداره ثبت احوال شهرستان را در چهار چوب مناسب و هدفمند گسترش دهند.

در اين جلسه در خصوص نحوه ترخيص و حمل متوفيان از بيمارستان ها، هماهنگي اداره كل اتباع و مهاجرين خارجي استانداري با سازمان آرمستانهاي در خصوص حمل اموات اتباع و مهاجرين خارجي بحث و تصميم گيري شد.


آدرس کوتاه :