شناسه : 141869703

جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان يزد برگزار شد


طرح ترافيكي تقاطع بلوار دعايي اله آباد با جاده سنتو و طرح ترافيكي خيابان خانه بهداشت روستاي اله آباد بخش زارچ در اين نشست مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، جلسه شوراي ترافيك شهرستان يزد به رياست "محمد جواد آقايي" معاون هماهنگي امورعمراني فرمانداري و با حضور "محمدمنتظر" دبير شوراي هماهنگي ترافيك استان، "رضا دشتي"رئيس اداره طرح هاي كالبدي راه و شهرسازي استان، "علي محمد باغبان"رئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان، "سرهنگ دوم مهدي زارع"رئيس پليس راهور شهرستان، "سيدمحسن مسئله گو "كارشناس ترافيك فرمانداري و دبير جلسه و ساير اعضاي شوراي ترافيك شهرستان يزد در محل فرمانداري برگزار شد.

 در اين نشست طرح  ترافيكي تقاطع بلوار دعايي اله آباد با جاده سنتو مطرح و كليات موضوع مبني بر اتصال بلوار دعايي به جاده سنتو با توجه به پوسته مسير و نقش شبكه در كاهش ترافيك خيابان امام زارچ مورد موافقت اعضاء قرار گرفت وبخشداري زارچ بايد باتوجه به اينكه موقعيت بلوار خارج از محدوده مي باشد و در طرح بالادست اتصال بلوار دعايي به جاده سنتو وجود ندارد موضوع را به كارگروه زيربنايي و شهرسازي استان جهت تصميمات لازم مبني بر نحوه اتصال بلوار يادشده به جاده سنتو بصورت هم سطح يا غير هم سطح ارسال و مجوزهاي لازم جهت ورود به بررسي فاز (2) را اخذ نمايد.

در خصوص طرح ترافيكي خيابان خانه بهداشت روستاي اله آباد بخش زارچ پس از بررسي طرح مشخص شد كه ضرروت ترافيكي مبني بر افزايش پوسته باتوجه به طرح هاي 16متر به 22 متر وجود ندارد ولي باتوجه به وضع موجود و شكل گيري قسمتي از مسير و همچنين آزادسازي صورت گرفته مقرر شد، پس از اخذ مجوزهاي لازم از كميسيون هاي مربوطه و مشخص شدن پوسته نهايي مسير، مجدد بر اساس پوسته جديد طرح مورد بازبيني و در جلسات آتي ارائه گردد.


آدرس کوتاه :