شناسه : 696187

جلسه شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان يزد تشكيل شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، دومين جلسه شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان يزد در سال 91 به رياست عزيزا... سيفي فرماندار تشكيل شد.

عزيزا...سيفي در اين جلسه با بيان اينكه از 5 الي 12 تيرماه به عنوان هفته مبارزه با مواد مخدر نامگذاري شده است خاطر نشان كرد بايد برنامه هاي اين هفته در محورهاي اجتماعي ، فرهنگي ، درماني و در جهت پيشگيري  و درمان برنامه ريزي طرح ريزي شود.

وي  با تأكيد به اينكه از طريق اقدامات پيشگيرانه مي توان درصد گرايش افراد را به اين مواد افيوني كاهش دهيم افزود در اين زمينه دستگاههاي اجرايي بايد با تشكيل كميته هاي تخصصي و تعامل مناسب بستر لازم براي حركت در اين مسير را فراهم نمايند.

در ادامه طالب پور دبير شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاطر نشان كرد به مناسبت روز جهاني مبارزه با مواد مخدر در 5 تيرماه 5/3 تن مواد مخدر  كشف شده از قاچاقچيان در شهر يزد معدوم خواهد شد.

وي افزود: در سالجاري مبلغ قابل توجهي  به نواحي 1 و 2 آموزش و پرورش شهرستان اختصاص داده شده  تا با ارائه برنامه آموزشي ، فرهنگي و... گام مناسبي را در پيشگيري افراد به مواد مخدر بردارند.

در اين جلسه در خصوص برنامه هاي هفته مبارزه با مواد مخدر بحث و تبادل نظر شد.

آدرس کوتاه :