شناسه : 58375333
به رياست فرماندار يزد؛

جلسه شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان يزد برگزار شد


دومين جلسه شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان يزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، دومين جلسه شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان يزد با حضور فرماندار و دستگاه هاي عضو اين شورا در محل شركت آب منطقه اي استان برگزار شد.

" محمود شاكري شمسي " در اين جلسه با بيان اينكه تأمين و بهره برداري مناسب از منابع آبي كه در اختيار داريم از ضروريات است اظهار داشت: در بحث تأمين و استفاده بهينه از منابع آب نيازمند تعامل و همراهي مردم و دستگاه هاي اجرايي مرتبط هستيم.

وي با اشاره به نقش زنان به عنوان مدير مؤثر در يك خانواده در مديريت بهينه مصرف آب گفت: در يك سال گذشته دو همايش با موضوع نقش زنان در مديريت بهينه مصرف آب با محوريت فرمانداري و همكاري دستگاه هاي اجرايي مرتبط برگزار شده است.

فرماندار يزد با اعلام اينكه بيش از 90 درصد منابع آب شيرين موجود در كشور در بخش كشاورزي صرف مي شود افزود: متأسفانه به علت عدم استفاده از شيوه هاي نوين آبياري بخش قابل توجهي از منابع آب در بخش كشاورزي صرف مي شود.

عالي ترين مقام اجرايي شهرستان تصريح كرد: استفاده ناصحيح از آب و نشت آب از طريق شبكه هاي فرسوده و قديمي در مناطق شهري و روستايي از ديگر مواردي است كه مي توان با اصلاح آن از هدر رفت بالاي آب جلوگيري نمود.

" شاكري شمسي " در بخشي ديگر از مطالب خود با بيان اينكه ميزان بارندگي در ايران يك سوم متوسط بارندگي در جهان است خاطرنشان ساخت: بنابر آمارهاي ارائه شده ميزان بارندگي در شهر يزد نيز كمتر از 60 ميلي متر در سال مي باشد.

وي اظهار داشت: مقدار تبخير در ايران نيز سه برابر متوسط جهاني است كه اين نيز خود باعث شده تا به مشكلات كم آبي كشور بيفزايد.

فرماندار يزد مدیریت مصرف صحیح آب توسط مردم را مهم و ضروري دانست و افزود: با توجه به تاثیر کاهش بارندگی ها بر منابع آبی و در راستاي مدیریت مصرف درست آب، نصب کنتورهای هوشمند در چاههای آب کشاورزی ضروری است.

" شاكري شمسي" در پايان خواستار نظر سنجي از بهره برداران به منظور شناسايي نقاط قوت و ضعف كنتورهاي هوشمند شد.

اعطاء وام به کشاورزان (از طریق بانک) براي نصب کنتور هوشمند،شناسایی چاه های غیرمجاز در مراكز صنعتی و برخورد جدي با متخلفين در اين زمينه ، پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز،اعمال قانون در ارتباط با حفار متخلف و توقیف دستگاه حفاری از مهمترين مصوبات این جلسه بود.

در این جلسه بر نصب کنتورهاي هوشمند توسط شرکتهای آب و برق تأكيد شد.


آدرس کوتاه :