شناسه : 62007240
به رياست معاون سياسي و اجتماعي فرماندار يزد؛

جلسه شوراي توسعه فرهنگي شهرستان يزد تشكيل شد


دومين جلسه شوراي توسعه فرهنگي شهرستان يزد با حضور كليه اعضاي اين شورا در محل فرمانداري يزد تشكيل شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، "‌ محمد علي جعفري " در اين جلسه با بيان اينكه فرهنگ مجموعه اي از باورها، اعتقادات و رفتارهاي افراد جامعه مي باشد اظهار داشت: فرهنگ در مقطع كنوني از حساسيت خاصي برخوردار است، چرا كه ارتباط فرهنگ ها با توجه به ابزار اطلاع رساني امروز سريعتر و تأثيرگذاري آنها بر يكديگر بيشتر است.

معاون سياسي و اجتماعي فرماندار يزد همچنين افزود: شرايط امروز مجموعه اي از فرصت ها و تهديدات را در اختيار گذاشته است كه نياز به برنامه ريزي در اين زمينه از اولويت هاي اساسي محسوب مي شود.

در ادامه اين جلسه رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان به ارائه مطالبي در خصوص معنا، انواع، وجوه مشخصه، تقسيم بندي و تغيير فرهنگ پرداخت.


آدرس کوتاه :