شناسه : 693083

جلسه شوراي ترافيك شهرستان يزد به رياست فرماندار تشكيل شد.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، در جلسه ای که با حضور فرماندار و اعضاي شورا در محل فرمانداري تشكيل شد، عزيزالله سيفي خواستار رفع مشكلات ترافيكي شهرستان يزد شد.

عزيزالله سيفي با اشاره به اينكه برگزاري مستمر جلسات شوراي ترافيك نقش بسزايي در برطرف كردن مشكلات ترافيكي و رونق بهبود عبور و مرور شهري دارد گفت : با شروع آغاز تحصيلي با موج فزاينده اي از عبور و مرور و حمل و نقل در سطح شهرستان مواجه هستيم كه بايد با برنامه ريزي هاي دقيق و منسجم وضعيت ترافيك را ساماندهي كرد.

فرماندار با تأكيد به اينكه ترافيك و سلامت مردم يك ارتباط متقابل دارند تصريح كرد بايد با دقت بيشتري مصوبات شوراي ترافيك پيگيري شود چرا كه يك اتفاق نه تنها خسارت ملي بلكه جاني و حتي خطرات رواني را به دنبال دارد و تأثيرات و تبعات منفي را ايجاد مي كند.

وي همچنين ضرورت آگاه سازي شهروندان را به قوانين و مقررات ترافيكي يادآور شد  و افزود بايد با اطلاع رساني و تبليغات به موقع مناسب بستر آشنايي مردم را در اين زمينه فراهم آورد.

در ادامه جلسه در خصوص اجراي طرح ساماندهي بلوار فقيه خراساني تصميمات لازم اتخاذ گرديد.

سيفي در پايان از مجموعه راهنمايي و رانندگي تقدير و تشكر كرد و از آنان خواست تا با آمادگي كامل به مقابله با مشكلات ترافيكي شهرستان يزد بپردازند.

آدرس کوتاه :