شناسه : 122028370
با حضور فرماندار يزد و مديركل آموزش و پرورش استان؛

جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد تشكيل شد


جلسه فوق العاده شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد با دستور كار غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان شهرستان يزد در ايام تابستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، با توجه به اهميت اوقات فراغت دانش آموزان در ايام تابستان دومين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد با اين موضوع با حضور فرماندار يزد، مديركل آموزش و پرورش استان، معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري و ساير اعضاء تشكيل شد.

«مصطفي سالاري» در اين جلسه با اشاره به دستور كار جلسه مبني بر برنامه ريزي براي غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان در ايام تابستان اظهار داشت: با توجه به اهميت موضوع تاكنون جلسات متعددي در فرمانداري تشكيل شده و در جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان نيز به صورت ويژه به آن پرداخته شده است.

فرماندار يزد اظهار داشت: بايد در بحث اوقات فراغت از كارهاي موازي كاري پرهيز شود و از اين رو بايد با تعامل، ظرفيت ها و امكانات دستگاه هاي اجرايي شهرستان يزد استفاده همه افراد بسيج شود.

سالاري خواستار برنامه ريزي به منظور اجراي برنامه هاي متنوع و متفاوت در ايام تابستان براي دانش آموزان شد و تصريح كرد: همه مديران ادارات و نهادهاي مرتبط به اين موضوع نگاه ويژه اي داشته و بر اجراي مطلوب آن دقت نظر داشته باشند.

رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد همچنين با اشاره به آغاز به كار جشنواره كتابخواني رضوي در ايام تابستان در سطح استان گفت: آموزش و پرورش با همكاري اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان زمينه هاي ترغيب و جذب دانش آموزان به فرهنگ مطالعه و شركت در اين جشنواره را فراهم نمايد.

وي اضافه كرد: در برنامه هاي اوقات فراغت تأكيد داريم به دانش آموزان تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) و مناطق حاشيه ي شهر توجه شود تا همه جمعيت دانش آموزي بتوانند از اين برنامه ها به نحو يكسان بهره مند شوند.

فرماندار يزد در پايان خاطرنشان كرد: اعتقاد داريم هزينه كردن در آموزش و پرورش يك نوع سرمايه گذاري براي سالهاي آتي است كه مي تواند مسائل و مشكلات جامعه را در آينده كاهش دهد و بايد اين موضوع باور همه مسئولين بوده و براي تمامي آحاد جامعه نيز تبيين شود.


آدرس کوتاه :