شناسه : 697780
به رياست فرماندار

جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد تشكيل شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، يكصدو هشتاد و سومين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد به رياست عزيزا...سيفي فرماندار در محل ناحيه 1 برگزار شد.
به رياست فرماندار

عزيزا...سيفي در اين جلسه ضمن تبريك آغاز سال تحصيلي جديد از برنامه ريزي و تلاش مديران نواحي 1 و 2 در  بازگشايي مطلوب مدارس تقدير و تشكر كرد.

فرماندار با بيان اينكه استقرار نظام 3-3-6 مقدمه ي اجراي سند تحول بنيادين در نظام آموزشي است  خاطر نشان كرد: بحمدا...با برنامه ريزي هاي صورت گرفته در شهرستان يزد اين روند بخوبي صورت گرفته و مدارس ساماندهي شده اند و اميدواريم در آينده اي نزديك برخي موانع نيز در اين زمينه مرتفع گردد.

سيفي با اشاره به هفته انجمن اولياء و مربيان به عنوان نمودی از همکاری دو نهاد مؤثر خانواده و دستگاه تعلیم و تربیت افزود: هفته پيوند اولياء و مربيان فرصت مناسبی برای فراهم کردن هر چه بهتر زمینه های همکاری بین خانه و مدرسه كه موجب کارآمدی هر چه بیشتر طرح ها و برنامه های هدف گذاری شده در آموزش و پرورش مي شود.

در اين جلسه صابري مدير آموزش و پرورش ناحيه 1 گزارش از راه اندازي مدارس قرآني و استقرار نظام 3-3-6 و احداث فضاهاي جديد ارائه نمود.

همچنين ميرجليلي و بهادر زاده معاونين آموزش ابتدايي نواحي گزارشي از فعاليتهاي انجام شده حوزه آموزشي ارائه نموده و خواستار رفع كامل كمبود ها و مشكلات موجود شدند.

آدرس کوتاه :