عزيزا...سيفي دراين جلسه با اشاره به اينكه در چند سال اخير مسئولان استاني به بخش زارچ توجه ويژه اي داشته اند افزود: خوشبختانه با تخصيص اعتبارات مناسب و اقدامات انجام شده شاهد رشد و توسعه بيش از پيش اين منطقه نسبت به گذشته هستيم.

فرماندار خاطر نشان كرد: البته در برخي حوزه ها كمبودهايي وجود دارد كه اميدواريم با پيگيري به موقع و تعامل ميان دستگاههاي ذيربط اين مشكلات نيز هر چه زودتر مرتفع گردد.

وي در پايان گفت: خدمت به مردم بايد سرلوحه كار مديران قرار گيرد و در اين خصوص نبايد از هيچ كوششي در جهت رفع نيازها و مشكلات مردم دريغ كرد.

در ادامه اين جلسه حجت الاسلام دهقان امام جمعه بخش زارچ با تأكيد بر رعايت قانون توسط مديران ادارات و نهادهاي اجرايي گفت: يكي از نكته هايي كه مي تواند موجبات پيشرفت يك جامعه را فراهم نمايد و در اين مسير نقش حياتي دارد توجه به قوانين است.

امام جمعه بخش زارچ از مديران خواست با توجه به ظرفيت هاي و توانمندي هاي موجود در منطقه برنامه ريزي نمايند و از دادن وعده هايي كه عملي كردن آن نياز به زمان طولاني دارد خودداري كنند.

حجت الاسلام دهقان در ادامه انضباط كاري ، پاسخگو بودن و تعامل با مردم  را از عوامل موفقيت دستگاههاي اجرايي دانست.

در اين جلسه از زحمات ميرحسيني تقدير و ذاكري به عنوان رئيس اداره آب و فاضلاب منطقه زارچ معرفي شد.