شناسه : 157717725

جلسه ساماندهی کارگران ساختمانی برگزار شد .


با حضور مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری و معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و دیگر مسئولین مربوطه جلسه ساماندهی کارگران ساختمانی در محل سالن ولایت فرمانداری یزد برگزار شد .

با حضور مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری و معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و دیگر مسئولین مربوطه جلسه ساماندهی کارگران ساختمانی در محل سالن ولایت فرمانداری یزد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد؛ در این جلسه در خصوص ساماندهی کارگران ساختمانی در سطح شهر بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی اتخاذ گردید .


آدرس کوتاه :